Lære+

MILAGE Lære+ app

MILAGE Lære+ er et program for mobile enheter som har blitt utviklet ved Universitetet i Algarve, med tanke på at elever i videregående skole skal kunne få tilgang til pedagogisk innhold i og utenfor klasserommet innen matematikkopplæring.

Denne appen fungerer som et støtteverktøy for elevene og gir dem mulighet til selvstendig å løse gitte oppgaver, samtidig som den støtter lærerens undervisning. Læreren kan nå vise til øvelser og løsningsforslag lagt inn i mobilappen MILAGE Lære+.

For å stimulere og støtte læringen, inkorporerer MILAGE Lære+ appen gamification funksjoner, samt ulike nivåer på oppgavene for både å støtte elever som sliter med matte, samt motivere mer viderekomne elever til å lære matematikk.

For å inkludere alle elevgruppene, inneholder appen detaljrike videoer med god oppløsning av ulike løsningsforslag.

I tillegg støtter MILAGE Lære+ appen også mulighet for egenvurdering og fagfellevurdering for å stimulere eleven til å arbeide selvstendig. Gjennomgangen av innholdet og evnen til å identifisere viktige skritt i det å løse oppgaver gir mulighet for bedre oppbevaring av kunnskap i langtidshukommelsen.

I prosjektet ble også et annet program utviklet – the MILAGE Lære+ Lærere – et administrasjonsprogram som er gratis for lærere og skoler som ønsker å delta i utviklingen av innholdet i matematikkundervisning, samt andre fag som kan inngå i MILAGE Lære+ appen.

MILAGE Lære+ appen er gratis og tilgjengelig for Android og Apple iOS og kan lastes ned fra:

icon icon_google_play

You can follow a video tutorial about the use of this app here.

eBoken

Her kan du laste ned eBoken som dekker det nasjonale pensumet i videregående skole i Norge, Portugan, Spania og Tyrkia. eBoken er et annet verktøy som kan brukes for å utvide klasserommet i en form for blended learning. Den er utviklet med en gratis og åpen standard EPUB 3 og kan kjøres både på Android og iOS. Spesifikasjonene støtter videoer som er en del av eBoken. På denne måten kan studentene bruke eBoken til å løse tilgjengelige oppgaver og se videoer som viser hvordan oppgavene kan løses. Dette kan være en interessant måte å lære matematikk på. Om elevene ikke har tilgang til internett, kan de laste ned eBoken på skolen for deretter å bruke den overalt. Dette er mulig fordi videoene er integrert i eBoken.

1T Algebra
1T Likninger
1T Geometri
1T Funksjoner
1T Derivasjon
1T Likningssystemer og ulikheter
1T Sannsynlighet

S1 Algebra
S1 Likninger
S1 Likningssystemer og ulikheter
S1 Lineær Optimering
S1 Logaritmer
S1 Funksjoner
S1 Derivasjon
S1 Sannsynlighet
S1 Geometri

1P Tall
1P Algebra
1P Funksjoner
1P Lengder og vinkler
1P Areal og volum
1P Sannsynlighet