Lære+

MILAGE Lære+ app

MILAGE Lære+ er et program for mobile enheter som har blitt utviklet ved Universitetet i Algarve, med tanke på at elever i videregående skole skal kunne få tilgang til pedagogisk innhold i og utenfor klasserommet innen matematikkopplæring.

Denne appen fungerer som et støtteverktøy for elevene og gir dem mulighet til selvstendig å løse gitte oppgaver, samtidig som den støtter lærerens undervisning. Læreren kan nå vise til øvelser og løsningsforslag lagt inn i mobilappen MILAGE Lære+.

For å stimulere og støtte læringen, inkorporerer MILAGE Lære+ appen gamification funksjoner, samt ulike nivåer på oppgavene for både å støtte elever som sliter med matte, samt motivere mer viderekomne elever til å lære matematikk.

For å inkludere alle elevgruppene, inneholder appen detaljrike videoer med god oppløsning av ulike løsningsforslag.

I tillegg støtter MILAGE Lære+ appen også mulighet for egenvurdering og fagfellevurdering for å stimulere eleven til å arbeide selvstendig. Gjennomgangen av innholdet og evnen til å identifisere viktige skritt i det å løse oppgaver gir mulighet for bedre oppbevaring av kunnskap i langtidshukommelsen.

I prosjektet ble også et annet program utviklet – the MILAGE Lære+ Lærere – et administrasjonsprogram som er gratis for lærere og skoler som ønsker å delta i utviklingen av innholdet i matematikkundervisning, samt andre fag som kan inngå i MILAGE Lære+ appen.

MILAGE Lære+ appen er gratis og tilgjengelig for Android og Apple iOS og kan lastes ned fra:

icon icon_google_play

You can follow a video tutorial about the use of this app here.

eBoken

Her kan du laste ned eBoken som dekker det nasjonale pensumet i videregående skole i Norge, Portugan, Spania og Tyrkia. eBoken er et annet verktøy som kan brukes for å utvide klasserommet i en form for blended learning. Den er utviklet med en gratis og åpen standard EPUB 3 og kan kjøres både på Android og iOS. Spesifikasjonene støtter videoer som er en del av eBoken. På denne måten kan studentene bruke eBoken til å løse tilgjengelige oppgaver og se videoer som viser hvordan oppgavene kan løses. Dette kan være en interessant måte å lære matematikk på. Om elevene ikke har tilgang til internett, kan de laste ned eBoken på skolen for deretter å bruke den overalt. Dette er mulig fordi videoene er integrert i eBoken.

1T Algebra
1T Likninger
1T Geometri
1T Funksjoner
1T Derivasjon
1T Likningssystemer og ulikheter
1T Sannsynlighet

1S Derivasjon
1S Sannsynlighet